BAŞKANIMIZDAN

   KÜLTÜR SANAT KÖŞESİ
   ÜYE LİSTEMİZ
   ÖNEMLİ DUYURULAR
Koçak Eczanesi sahibi Ecz. Doğuhan KOÇAK'ın Farah Deniz isminde kızı dünyaya gelmiştir. ALLAH 'tan s...
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI...
Odabaş Eczanesi sahibi Ecz. Selim ODABAŞ'ın İshak Uraz isminde oğlu dünyaya gelmiştir. ALLAH 'tan sa...
YARDIMCI ECZACI...
ODAMIZ NÖBET KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN 6 AYLIK NÖBET LİSTELERİ....
ODAMIZ NÖBET KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN 4 AYLIK NÖBET LİSTELERİ HAKKINDA.......
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI...
Çorum Merkez Bilge Eczanesi sahibi Eczacı Bilge KAKAǒ ın eşi Levent KAKAÇ vefat etmiştir. Merhumun...
Sungurlu İlçesi Çağlar Eczanesi sahibi Eczacı Bünyamin DUYAN 'ın annesi Şazimet DUYAN vefat etmişti...
ODAMIZ NÖBET KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN 5 AYLIK NÖBET LİSTELERİ HAKKINDA......
Türker Eczanesi sahibi Ecz. Halil İbrahim TÜRKER 'in annesi Solmaz TÜRKER vefat etmiştir. Merhumenin...
ODAMIZ NÖBET KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN 3 AYLIK NÖBET LİSTELERİ HAKKINDA.......
Çorum Merkez İsbir Eczanesi sahibi Ecz. Hüseyin İSBİR ' in kardeşi Kazım İSBİR vefat etmiştir. Merhu...
Alaca İlçesi Hayat Eczanesi sahibi Ecz. Ayhan YILDIRIM ' ın babası İsmail YILDIRIM vefat etmiştir. M...
Uysal Eczanesi sahibi Ecz. Sedat UYSAL’ın babası Mehmet Celal UYSAL vefat etmiştir. Merhumun cenazes...
Vefa Eczanesi sahibi Ecz. Mustafa GÖBELEK 'e geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun der ...
Buhara Eczanesi sahibi Ecz. M. Tuba AKDAĞ' ın babası Zekai ERBAY vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 0...
İskilip İlçesi Eski Üyemiz 18. Dönem Milletvekili Ecz. Mustafa NAMLI vefat etmiştir. Merhumun cenaze...
ODAMIZ NÖBET KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN 6 AYLIK NÖBET LİSTELERİ HAKKINDA......
Dodurga - Hayat Eczanesi sahibi Ecz. Sibel ÇAKAR AÇAR ve Faruk AÇAR 'ın Mehmet Rüzgar isminde oğulla...
Meslektaşımız, LEBLEBİCİOĞLU Eczanesinin sahibi Ecz. Enver LEBLEBİCİOĞLU 'nun kızı Ayşegül OKAY, Çor...
Eğitim Eczanesi sahibi Ecz. Yasemin BOZDOĞAN ' ın babası , Bozdoğan Eczanesi sahibi Ecz. Arif Sami B...
Sungurlu İlçesi Merkez Eczanesi sahibi Ecz. Ömer METE 'nin kardeşi Celal METE vefat etmiştir. Merhum...
Sungurlu İlçesi Merkez Eczanesi sahibi Ecz. Ömer METE ' nin kayınpederi Faruk ULUSALOĞLU vefat etm...
Odamız üyesi Ecz. Oya ALAYBEYOĞLU ' nun annesi Türkan ALAYBEYOĞLU vefat etmiştir.. Merhumenin cenaz...
2018 YILI MART - NİSAN - MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUTOS AYLARI TOPLU NÖBET LİSTELERİ HAKKINDA......
Özçetin Eczanesi sahibi Ecz. Ahu TOKATLI ve Volkan Eczanesi sahibi Ecz. Volkan TOKATLI 'nın Mert i...
Funda Eczanesi sahibi Ecz. Funda ÇETİNTÜRK KARTAL ve Fakülte Eczanesi sahibi Ecz. Hamdi KARTAL'ın D...
    YÖNETİCİ GİRİŞİ
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
   İSTATİSTİKLER
 
    E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Görüşme Hakkında.


E-Fatura Uygulamaları Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yapılan Görüşme Hakkında

 

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yer alan düzenlemeler gereğince, Birliğimizin 13.12.2019 tarihli duyurusu ile süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştı.  

Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir;

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

Buna göre; eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı oldukları Kurumlara ayın son günü tarihi vererek oluşturacakları e-faturalarla ilgili işlemleri ayın son gününü takip eden 7 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gerektiği düzenlenmiş olmakla birlikte; fiili uygulamada, eczacılarımızın ay boyunca karşıladıkları reçeteler ve ekleri ile ilgili kontrolleri tamamlamaları; reçete muhteviyatında yer alan temin edilememiş ilaç(lar) varsa bunları temin edip sisteme işlemeleri gibi çeşitli işlemler nedeniyle; Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan protokolde de yer aldığı şekliyle, Kurum tarafından takip eden ayın 15'ine kadar fatura tesliminin kabul edilmekte olduğu, Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan yazılı başvurumuzda ve ayrıca Başkanlık ile gerçekleştirilen sözlü görüşmelerde ifade edilmiştir.

Vergi Usul Kanununda yapılan söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmelerde meslektaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesmekte oldukları faturalardaki yöntem farklılığı nedeniyle uygulama başlangıcının ileri bir tarihe ötelenmesi ve e-fatura uygulamasına; eczanelerin sahadaki pratiğine uygun bir hale getirilmesine yönelik olarak Birliğimiz ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir çalışma yürütülerek yapılacak düzenleme sonrasında geçilmesi talebimiz de Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.Saygın Garğın 08 Ocak 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz ile bir  görüşme daha gerçekleştirerek, Merkez Heyetimizin Kasım ayında gerçekleştirdiği görüşmede ve sonrasında Aralık ayında yazılı olarak Başkanlığa ilettiğimiz, e-fatura ve e-belge uygulamaları ile ilgili olarak, eczacılarımızın durumuna özel bir düzenleme sağlanması talebimizi yinelemiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, eczanelerin fatura düzenleme uygulamaları ile ilgili olarak, ay boyunca karşılanan reçeteler için takip eden ayın ilk 7 günü içerisinde faturalandırmasının zorunlu olduğu ve uygulamanın da bu şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yürütülen uygulamalarda, takip eden ayın 15’ine kadar fatura düzenlenebildiği gerek Birliğimiz, gerekse SGK yetkilileri tarafından belirtilmiş olsa da, Gelir İdaresi Başkanlığı, eczacılara yönelik özel bir düzenleme yapılması talebimizi uygun görmemiştir.

Eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı oldukları Kurumlara ayın son günü tarihi vererek oluşturacakları e-faturalarla ilgili işlemleri ayın son gününü takip eden 7 gün içerisinde değil, protokolde tanımlandığı gibi 15 gün içerisinde yapabilmesi için ilgili Kurumlar nezdinde çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam edecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmede, Başkanlığın ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalında, eczane faturalarının düzenlenmesine yönelik bir alan oluşturulması çalışması olduğu bilgisi de alınmıştır.

Bu itibarla,

1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde e-fatura düzenlemesi gerektiğinden, meslektaşlarımızın bu işlemi aşağıdaki şekilde yapması mümkündür:

  • Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığıyla (https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html)

  • Entegratör firma aracılığıyla

Eczanelerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren, reçetelerin karşılandığı ayı takip eden ayın 7’si saat 23:59’a kadar, e-faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. SGK’ya fatura teslim işlemleri ise mevcut uygulamada olduğu gibi ayın 15’ine kadar yapılmaya devam edecektir.  

Entegratör firmadan hizmet satın alarak e-fatura düzenlemek isteyen meslektaşlarımız,  Birliğimiz tarafından anlaşma sağlanmış firma bilgilerine https://www.tebeczacikart.com/e-fatura linki aracılığıyla ulaşabilecektir.   

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 
5  Ağustos  2020  Çarşamba Günü
ÇORUM NÖBETÇİ ECZANELERİ
 
İLÇE NÖBETÇİ ECZANELERİ
ÇORUM ECZACI ODASI TURNİKE SİSTEMİ
CEZAEVI SIRASI ECZANEMIZ
YÜKSEL ECZANESİ  Sıradaki
KAN ÜRÜNÜ SIRASI ECZANEMIZ
BEZGİNOĞLU ECZANESİ  Sıradaki
HUZUREVI SIRASI ECZANEMIZ
IHLAMUR ECZANESİ  Sıradaki
ERİTROPOETEİN VE DARBEPOETEİN DİYALİZ
SEDA ECZANESİ  Sıradaki
PERİTON DİYALİZ SOLİSYON
DAMLA GÜMÜŞAĞA ECZANESİ  Sıradaki
ELEKTRONİK TABELE LİSTESİ

copyright © 2016Tüm hakları www.corumeo.org Çorum Eczacı Odası'na aittir. Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz

Design and coding